language: PLlanguage: EN

Pomiary weryfikcyjne dla Inwestycji SZEROKOPASMOWYCH !

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomiarach i analizach torów optycznych.

Zrealizowaliśmy dotąd wiele projektów pomiarowych dla m.in. Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, Siemens, NSN, Ericsson, Tel-Energo, Netia, Energis, GTS, TP, Telia Int., Multimedia, HP itd.

Potrzeby rynku stawiają coraz wyższe wymagania sieciom światłowodowym. Potrzebne są coraz wyższe przepływności danych w pojedynczym włóknie. Coraz częściej stosuje się łącza o przepływności 10Gbit, 40Gbit i 100Gbit. Jakość i możliwość transmisji przy wysokich przepływnościach zaczyna istotnie zależeć od pewnych własności optycznych włókna światłowodowego, które przy niskich przepływnościach nie miały istotnej wagi. Chodzi tu poza typowymi parametrami jak tłumienie, odbicie głownie o dyspersję chromatyczną i dyspersję polaryzacyjną. Wykonujemy pełną gamę pomiarów parametrów włókna opisujących w sposób kompletny możliwości transmisyjne włókien.

Pomiary mocy optycznej (OLT) pozwalają określić czy spełnione są warunki gwarantujące prawidłową pracę urządzeń teletransmisyjnych. Wykonywane są one w celu określenia poziomu sygnału optycznego oraz strat tego sygnału we włóknach traktów światłowodowych.

Pomiary mocy optycznej można podzielić na:

  • pomiary parametrów urządzeń (moc nadajnika i czułość odbiornika)
  • pomiary parametrów torów światłowodowych i ich elementów (tłumienność odcinków torów światłowodowych, tłumienność złączy, tłumienność zmontowanej linii światłowodowej)
  • pomiary wynikowe linii światłowodowych współpracujących z urządzeniami (moc na wyjściu toru).

Pomiary te wykonujemy zestawami mierników firmy EXFO.

 

Pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych wykonujemy za pomocą reflektometrów (OTDR Optical Time-Domain Reflectometer). Reflektometry, używane przy budowie i eksploatacji sieci światłowodowych, pozwalają dokonać: pomiaru tłumienności spojeń, współczynnika odbicia (reflektancji złączek), wizualizacji rozkładu tłumienia wzdłuż kabla na ekranie reflektometru lub na wydruku dokumentacji pomiaru. Analiza wykonanych pomiarów telekomunikacyjnych pozwala również na dokładne określenie miejsca wystąpienia defektów kabla – miejsca wystąpienia jego awarii. Dla uśrednienia wyników pomiarów dokonywany jest pomiar dwukierunkowy.

Za pomocą naszych reflektometrów wykonujemy pomiary:

  • klasyczne pomiary „liniowe”
  • analizę sieci FTTx
  • lokalizujące miejsce wystąpienia awarii lub problemu

 

Pomiar ODTR reflektometrem polega na wysłaniu do mierzonego światłowodu impulsów o dobieranej szerokości i ustalonej wcześniej długości fali a następnie detekcji tej ich części, która ulega odbiciu. Na podstawie zadanych parametrów OTDR rysuje wykres mocy optycznej (a dokładnie jej spadku) w funkcji odległości. Całość podana jest w skali logarytmicznej.

Podstawowymi wielkościami, mierzonymi są:

  • dystans czyli odległość pomiędzy zdarzeniami
  • straty na złączach
  • tłumienność jednostkowa i całkowita włókna
  • odbicia (współczynnik odbicia) cząstkowe i całkowite

 

Pomiar dyspersji polaryzacyjnej i chromatycznej
Istotnym parametrem transmisyjnym, którego pomiar i analizę wykonuje TeleCompGROUP Sp. z o.o.  jest pasmo transmisji, którego wartość jest określona przez dyspersję. W światłowodach jednomodowych rozróżniamy dyspersje chromatyczną i polaryzacyjną. Pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD oraz dyspersji chromatycznej CD dokonuje się w celu przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych linii światłowodowych przeznaczonych do pracy z systemami o przepływnościach ? 10Gb/s. Pomiary te wykonujemy w oparciu o przyrządy MW9076 i Nexus-PMD wyposażone w specjalistyczne moduły. W wykonywanych przez nas pomiarach dyspersji polaryzacyjnej PMD, wykorzystywana jest metoda interferometryczna. Pozwala ona wykonywać również pomiary na liniach, na których znajdują się wzmacniacze optyczne.
 

Pobierz pełną ofertę w pliku pdf

Pobierz pełną ofertę w pliku pdf
Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!