language: PLlanguage: EN

Dostarczamy kompleksowe usługi implementacji i serwisu eksploatacyjnego opisanych systemów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z systemami wiodących producentów takich jak: Lucent Technologies, Alcatel, Alcatel-Lucent, Huawei, Siemens, NSN, Ericsson, Stratex, Sagem, Alvarion.

Telefonia komórkowa

Infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek (ang. cells), obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych. Charakterystyczną cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami bazowymi w danej sieci.

GSM (2G) to zespół systemów i urządzeń stosowanych w telefonii komórkowej, służących do cyfrowej bezprzewodowej łączności - przesyłu głosu, krótkich wiadomości tekstowych, danych teleinformatycznych. Dominującą usługą w 2G jest usługa głosowa, a w rozwinięciu 2.5G wzbogacone transmisję pakietową w oparciu o standardy GPRS oraz EDGE (zwane też systemem 2.5G).

UMTS (3G) system telefonii trzeciej generacji (3G) umożliwia nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego, zarówno dla użytkowników stacjonarnych jak i ruchomych. Jest systemem integrującym w zamierzeniu wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne).

W odróżnieniu od systemu telefonii drugiej generacji GSM, w systemach 3G od momentu rozpoczęcia projektowania zakładano „równoprawne” świadczenia różnych usług jak transmisja dźwięku, wideo i transmisji danych (pakietowa). MW, WIMAX wykorzystywane jako podsystemy transmisyjne przesyłające sygnały telekomunikacyjne ze stacji bazowych do stacji węzłowych. LTE to najnowszej generacji system bezprzewodowego cyfrowego przesyłu wszelkich danych oferujący obecnie pojedynczemu abonentowi najszersze pasmo (100Mbit)

Radiolinie to systemy urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. W zależności od wymaganego pasma dzieli się je na PDH, SDH. Pasmo PDH to kilka do kilkunastu strumieni 2Mb, natomiast SDH n x 64 strumienie 2Mb. Stosowane do tworzenia struktur szkieletowych przesyłu danych oraz na obszarach, gdzie utrudnione jest wybudowanie linii kablowych. 

Główne zadania w zakresie implementacji, rozbudów czy eksploatacji sieci i systemów radiowych to:

  • szczegółowe wizje radiowe, które obejmują przygotowanie wykazu obiektów (po stronie Klienta i węzła), określenie położenia obiektu, dokonania wszystkich niezbędnych uzgodnień zarówno z właścicielem jak i administratorem obiektu, określenie parametrów obiektu oraz przęsła (przęsło bezpośrednie z lustrem biernym), przygotowanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obiektu uwzględniającej, w przypadku możliwości realizacji łącza (potwierdzonej widoczności) miejsce montażu anteny, trasy kablowej oraz ustalenie wymagań administracyjnych takich jak opłaty czy projekt wykonawczy,
  • adaptację obiektów z wyposażeniem ich w podsystemy infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • wykonywanie nowych instalacji i rozbudów, które obejmują:  dostawę i montaż konstrukcji wsporczych do anten (wsporniki antenowe, maszty wolnostojące), montaż anten na konstrukcjach oraz wizowanie, instalację modułów zewnętrznych ODU (Outdoor Unit), wykonanie drogi kablowej (RG-8, CNT-400), instalację modułów wewnętrznych IDU (Indoor Unit) w szafach telekomunikacyjnych 19”, konfigurację oraz uruchomienie linii radiowej, pomiary transmisyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • wykonywanie projektów technicznych sieci radiowych,
  • przeglądy, naprawy prewencyjne eksploatowanych systemów i podsystemów,
  • obsługa i usuwanie awarii.
Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!