language: PLlanguage: EN
Dostępne SZKOLENIA
Szkolenia   /   Dostępne SZKOLENIA

Szkolenia techniczne

Kategorie szkoleń:

 

 • Telewizja cyfrowa DVB
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów
 • Internet
 • Podstawy telekomunikacji
 • Prawo, regulacje, ekonomia
 • Protokoly komunikacyjne
 • Sieci dostępowe
 • Sieci Następnej Generacji – NGN
 • Sygnalizacja, zarządzanie, IN, QoS
 • Sieci mobilne i radiowe
 • Systemy teletransmisyjne

 

 

 

 • Systemy zasilania
 • Technologie światłowodowe
 • Usługi telekomunikacyjne
 • SAP Business Objects
 • IBM Cognos
 • Microsoft SQL Server
 • Programowanie
 • Linux
 • Komunikacja techniczna
 • Microsoft Office

 

Telewizja cyfrowa DVB

 

 • System telewizyjny DVB

   

   

 • Cyfrowa telewizja DVB-S

   

   

 • Cyfrowa telewizja DVB-T

   

   

 • Cyfrowa telewizja DVB-C

   

 

Bezpieczeństwo sieci i systemów

 

 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych

   

   

 • Linux – bezpieczeństwo sieci

   

 

Internet

 

 • Sieci Ethernet

   

   

 • Elementy sterowania w sieciach Ethernet

   

   

 • Nowoczesne schematy ethernetowe

   

   

 • BGP – Border Gateway Protocol

   

   

 • Podstawy lokalnych sieci komputerowych – LAN

   

   

 • Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych

   

   

 • Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6
 • Wprowadzenie do technologii Multicast IP

   

   

 • Technologia Multicast IP dla operatorów sieci

   

   

 • Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP

   

   

 • Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP

   

   

 • Bezprzewodowe mobilne sieci IP

   

   

 • Techniki i technologie sieci internetowych

   

   

 • Telefonia IP SIP

   

   

 • Technika VoIP

   

   

 • Technika VoIP w sieci Internet

   

   

 • Bezpieczeństwo i zabezpieczenia w sieciach VoIP

   

   

 • Zagadnienia sygnalizacyjne w technologii VoIP (SIP, MGCP, SIGTRAN)

   

   

 • Systemy WLAN 802.11

   

   

 • Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN 802.11

   

   

 • Sieci wielousługowe zbudowane z przełączników

   

   

 • Implementacja sieci w oparciu o przełączniki CISCO

   

   

 • Wirtualne sieci prywatne IP – VPN

   

   

 • Warszataty CISCO – Wirtualne Sieci Prywatne VPN

   

   

 • Systemy MetroEthernet – zagadnienia planowania. Technologie sieci NGN.

   

   

 • Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)

   

   

 • System MPLS

   

   

 • Sieci MPLS/GMPLS

   

   

 • Protokół IPv6

   

   

 • Routing w sieciach IPv6

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

 • Internet Architectures and Technologies

   

   

 • IPv6 (IP version 6)

   

   

 • Internet Routing – protocols and philosophy

   

   

 • Internet QoS (Quality of Service)

   

   

 • Internet Multimedia

   

   

 • Internet Services

   

   

 • Mobile Internet

   

   

 • Advanced Internet Technologies

 

Podstawy telekomunikcji

 

 • Architektura sieci telekomunikacyjnych

   

   

 • Technologie zdalnego dostępu i sieci rozległe

   

   

 • Podstawy adresacji IP
 • Podstawy lokalnych sieci komputerowych – LAN

   

   

 • Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych

   

   

 • Wprowadzenie do technologii Multicast IP

   

   

 • Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP

   

 

Prawo, regulacje, ekonomia

 

 • Aspekty polskiego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego

   

   

 • Problemy współpracy międzyoperatorskiej

   

   

 • Znowelizowane prawo telekomunikacyjne

   

   

 • Znowelizowane prawo budowlane

   

   

 • Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym – stan obecny i kierunki zmian

   

   

 • Uprawnienia budowlane w telekomunikacji

   

   

 • Formalno-prawne procedury inwestycji telekomunikacyjnej – od zgłoszenia do zakończenia

   

   

 • Wywłaszczenie nieruchmości na cel publiczny

   

   

 • Ochrona danych osobowych w telekomunikacji

   

 

Protokoły komunikacyjne

 

 • Protokół IPv6

   

   

 • Techniki i protokoły sieci pakietowych

   

   

 • Protokół WAP i system UMTS

   

   

 • Multimedialne systemy H.323 i SIP

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

 • IPv6 (IP version 6)

   

   

 • Internet Routing – protocols and philosophy

   

 

Sieci dostępowe

 

 • Nowoczesne sieci optyczne FTTH

   

   

 • Techniki dostępu abonenckiego xDSL

   

   

 • Techniki światłowodowego dostępu abonenckiego FITL

   

   

 • Techniki xDSL i FITL

   

   

 • Sieci dostępowe xPON

   

   

 • Technologie zdalnego dostępu

   

 

Sieci Następnej Generacji  – NGN

 

 • Systemy MetroEthernet – zagadnienia planowania. Technologie sieci NGN.

   

   

 • Sieci Następnej Generacji

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

  • Next Generation Networks – NGN
 • 4G: Next Generation Mobile and Wireless Networks
 • NGN Voice over IP
 • NGN services VoIP and IPTV
 • NGN IPTV

 

Sygnalizacja, zarządzanie, IN, QoS

 

 • System Sygnalizacji SS7

   

   

 • Systemy zarządzania sieciowego

   

   

 • Architektura i funkcje usługowe sieci inteligentnych IN

   

   

 • Jakość usług (QoS) w sieciach pakietowych

   

   

 • Gwarantowanie QoS w sieciach pakietowych

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

 • Internet QoS (Quality of Service)

   

 

Sieci mobilne i radiowe

 

 • Cyfrowe linie radiowe

   

   

 • Systemy łączności satelitarnej

   

   

 • Pasywna InterModulacja (PIM) w torach transmisyjnych

   

   

 • Wprowadzenie do LTE (Long Term Evolution)

   

   

 • Bezprzewodowe mobilne sieci IP

   

   

 • Systemy WLAN 802.11

   

   

 • Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN 802.11

   

   

 • Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej

   

   

 • Standard WiMAX

   

   

 • System UMTS

   

   

 • Wprowadzenie do systemów UMTS i WiMAX

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

 • 3G Mobile Networks Evolution
 • Long Term Evolution – LTE
 • Mobile Internet

   

   

 • 4G: Next Generation Mobile and Wireless Networks
 • Emerging Mobile Networks: LTE and mobile WiMAX

 

Systemy teletransmisyjne

 

 • System MPLS

   

   

 • Sieci MPLS/GMPLS

   

   

 • Systemy TCP/IP i ATM, integracja z SDH

   

   

 • Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM

   

   

 • Systemy teletransmisyjne SDH

   

   

 • Systemy teletransmisyjne SDH, DWDM i CWDM

   

 

Systemy zasilania

 

 • Baterie akumulatorów i inne źródła zasilania rezerwowego stosowane w telekomunikacji

   

 

Technologie światłowodowe

 

 • Podstawy telekomunikacji światłowodowej

   

   

 • Nowoczesne sieci optyczne FTTH

   

   

 • Techniki światłowodowego dostępu abonenckiego FITL

   

   

 • Sieci dostępowe xPON

   

   

 • Niekorzystne zjawiska optyczne występujące w systemach DWDM/ROADM

   

   

 • Dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna w sieciach światłowodowych

   

   

 • Metodyka projektowania systemów światłowodowych

   

   

 • Optyczne sieci transportowe

   

   

 • Technika DWDM

   

   

 • Optyczne sieci DWDM i CWDM

   

   

 • Montaż światłowodów i pomiary optotelekomunikacyjne

   

   

 • Standardy krajowe i międzynarodowe elementów i podsystemów optycznych

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

  • Chromatic Dispersion and Polarization Mode Dispersion in Optical Fiber Networks

 

 • Dispersion and Propagation Phenomena in Optical Fiber Networks

 

 • Optical Fiber Access Technologies (FTTH)

 

 • DWDM and CWDM Optical Transmission Technologies

 

 • Installation and measurements of optical fiber cables

 

 

Usługi telekomunikacyjne

 

 • Nowoczesne usługi szerokopasmowe

   

   

 • Nowoczesne usługi telekomunikacyjne

   

 

Szkolenia anglojęzyczne

 

 • Internet Multimedia

   

   

 • Internet Services

   

 

SAP Business Objects

 

 • Analiza danych w aplikacji Xcelsius 2008

   

   

 • Budowa interaktywnych kokpitów menedżerskich na platformie SAP BusinessObjects – Dashboards 4.1

   

   

 • Budowa interaktywnych kokpitów menedżerskich na platformie SAP Business Objects – Xcelsius 2008

   

   

 • Administracja platformą SAP Business Objects
 • Projektowanie Świata Obiektów w SAP Business Objects Desiner

   

   

 • Raportowanie na platformie SAP Business Objects Crystal Reports

   

   

 • Raportowanie i analiza danych na platformie SAP Business Objects Desctop Intelligence

   

   

 • Raportowanie i analiza danych na platformie SAP Business Objects Web Intelligence

   

   

 • Raportowanie i analiza danych na platformie SAP Business Objects – narzędzia dodatkowe

   

 

IBM Cognos

 

 • Raportowanie i analiza danych w Cognos 8 Business Intelligence Query Studio

   

   

 • Raportowanie i analiza danych w Cognos 8 Business Intelligence Report Studio

   

   

 • Projektowanie wielowymiarowych modeli danych w Cognos Framework Manager

   

   

 • Zarządzanie zdarzeniami w narzędziu IBM Cognos Event Studio

   

 

Microsoft SQL Server

 

 • Administracja platformą Microsoft SQL Server

   

   

 • Integracja danych w oparciu o Microsoft SQL Server Integration Services

   

   

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań OLAP w oparciu o Microsoft SQL Server Analysis Services

   

   

 • Raportowanie i analiza danych w oparciu o Microsoft SQL Server Reporting Services

   

 

Programowanie

 

 • Wprowadzenie do języka Python

   

   

 • Wprowadzenie do języka Java i platformy Eclipse

   

   

 • Wprowadzenie do języka Java i środowiska NetBeans

   

   

 • Tworzenie aplikacji Java EE 6 (Java Enterprise Edition)

   

   

 • Testowanie aplikacji tworzonych w języku Java

   

   

 • Linux – programowanie BASH

   

   

 • Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR z wykorzystaniem środowiska Linuks

   

   

 • Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku Linuks

   

   

 • C++11 – Wybrane zagadnienia z zakresu narzędzi wprowadzonych do języka C++ w standardzie C++11

   

   

 • SharePoint 2012 – użytkownik zaawansowany

   

   

 • SharePoint 2012 – programowanie

   

   

 • Visual Studio 2012 – tworzenie aplikacji web

   

 

Linux

 

 • Wprowadzenie do systemu Linux

   

 • Linux – konfiguracja sieci

   

   

 • Linux – bezpieczeństwo sieci

   

   

 • Linux – programowanie BASH

   

   

 • Linux – Szkolenie z systemu operacyjnego z uwzględnieniem pracy sieciowej

   

   

 • Programowanie w języku C mikrokontrolerów AVR z wykorzystaniem środowiska Linux

   

   

 • Programowanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS w środowisku Linux

   

 

Komunikacja techniczna

 

 • Komunikacja techniczna na co dzień

 

Microsoft Office

 

 • Automatyzacja pakietu Microsoft Office z użyciem VBA

 

Zapraszamy do współpracy; KONTAKT:   szkolenia@telecompgroup.pl

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!