language: PLlanguage: EN
Pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej
Usługi Telekomunikacyjne   /   Pomiary telekomunikacyjne   /   Pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomiarach i analizach LAN i infrastruktury towarzyszącej.


Zrealizowaliśmy dotąd wiele projektów dla m.in. dla TP, Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, Siemens, NSN, Netia.

Stale i regularnie przeprowadzana diagnostyka okablowania, oraz szybkie wykrywanie ewentualnych usterek, stanowi ważny element sprawnie działającego środowiska sieciowego. Wszystkie pojawiające się usterki, mające kluczowy wpływ na wydajność pracy sieci LAN, jej stabilność, szybkość i jakość transmisji danych i połączeń, można łatwo wyeliminować poprzez regularnie wykonywane pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej.

Pomiary okablowania LAN
W celu weryfikacji poprawności nowych instalacji, jak i funkcjonowania istniejących sieci LAN wykonujemy pomiary dynamiczne. PC-EXPERT posiada nowoczesny WireScope 350 Agilent, pozwalający na inwentaryzację i certyfikację okablowania strukturalnego kategorii 5E/6/6A/7/7A klasy ISO-D/E/Ea/F/Fa. Tester wykonuje również testy sieci przemysłowych (Industrial Ethernet) oraz kabli koncentrycznych.

Posiadany typ testera został zatwierdzony do pomiarów przez globalnych dostawców i producentów okablowania, z których warto wymienić chociażby takich potentatów jak 3M, KRONE, AMP/TYCO, ICC, ITT, MOLEX, R&M, SCHRACK, i wiele innych.

 

Pomiary infrastruktury towarzyszącej
Infrastrukturę towarzyszącą sieci telekomuni-kacyjnych stanowią urządzenia, których zadaniem jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej. Do infrastruktury towarzyszącej zaliczamy między innymi: systemy zasilania gwarantowanego, klimatyzacji, wentylacji, systemy przeciwpożarowe i inne instalacje niskoprądowe.

Oferujemy usługi pomiarów infrastruktury towarzyszącej w zakresie:

  • Pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej

Pomiary i badania instalacji elektrycznej i odgromowej przeprowadza się w celu oceny ich stanu technicznego zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz niezawodności eksploatacji. Wyniki przeprowadzanych badań są istotną informacją przy podjęciu decyzji o wprowadzeniu instalacji do użytkowania, o przedłużeniu okresu jej eksploatacji lub obowiązku przeprowadzenia określonych napraw czy nawet wycofania danej instalacji z użytkowania.

Wykonywane przez firmę PC-EXPERT pomiary każdorazowo potwierdzone są odpowiednią dokumentacją. Uzyskane w pomiarach wyniki dokładnie i jednoznacznie określają, czy instalacja spełnia stawiane prawem normy bezpieczeństwa.

  • Pomiarów i testów pojemności baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych

Instalowane w obiektach telekomunikacyjnych baterie akumulatorów muszą zapewnić urządzeniom telekomunikacyjnym ciągłość zasilania. W swoim zakresie usług oferujemy wykonywanie pomiarów i testów baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych, pozwalających określić ich aktualną pojemność. Typowa siłownia współpracuje z co najmniej dwiema bateriami o pojemności od 100 Ah do 3 000 Ah.

 

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!