language: PLlanguage: EN

Systemy te instalowane są w obiektach w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej.

Systemy te mają za zadanie ostrzegać użytkowników przed niebezpieczeństwem pożaru. Poprzez realizację zaprogramowanych „Scenariuszy pożarowych” zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru oraz minimalizują jego skutki.

Oferujemy realizację:

Systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - System sygnalizacji pożaru stanowi szybką i skuteczną formę powiadomienia o zagrożeniu pożarowym. Posiadamy doświadczenie w instalowaniu tego typu systemów w oparciu o rozwiązania firm Siemens, Schrack, Honeywell.

Dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) - Dźwiękowy system ostrzegawczy to system wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego komunikowania o niebezpie-czeństwie oraz sterowania za pomocą głosu ewakuacją z zagrożonych stref. Wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami posiadamy duże doświadczenie w implementacji opisanych wyżej systemów. Wykonaliśmy dotąd projekty dla m.in. Netia, TP, Polkomtel.

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!