language: PLlanguage: EN
Plaster biznesu
Współpraca   /   Plaster biznesu

Zakres Oferty pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych przez Dyrektora Finansowego i analityków/doradców finansowych.:

 

 1. Analiza finansowa –  diagnoza ogólnej i szczegółowej sytuacji własnego przedsiębiorstwa, a także kluczowych  jego kontrahentów pod kątem kredytów kupieckich.

  Analiza finansowa umożliwia:
  • ocenę obecnej sytuacji finansowej, pokazanie jak firma jest postrzegana przez banki, instytucje finansowe, inwestorów, kontrahentów
  • weryfikację optymalności stosowanych rozwiązań,  struktury finansowej, polityki rachunkowości itp. pod kątem ryzyka i perspektyw dla potrzeb własnych, optymalizacji podatkowej i organizacyjnej 
  • wsparcie decyzji i wybór optymalnego wariantu rozwoju.
 2. Budżetowanie – przygotowywanie budżetów i planów finansowych oraz sprzedażowych w różnych układach i stopniach szczegółowości zależnych od potrzeb przedsiębiorstwa, budowanie planów motywacyjnych w oparciu o budżety

   

 3. Pozyskiwanie finansowania i lokowanie nadwyżek –  bieżące (zarządzanie płynnością) i inwestycyjne:

  • ocena obecnych umów z instytucjami finansowym – zapisy, koszty
  • wybór optymalnej formy finansowania: kredyt, leasing, faktoring, finansowanie transakcji handlu zagranicznego
  • dotacje z UE, ZUSu, FP, MNiSW itp. – wybór Programu i Działania, napisanie i skompletowanie, złożenie wniosku, nadzór realizacyjny, rozliczenie i nadzór porealizacyjny,
  • biznes plan, projekcje finansowe, wnioskowanie na potrzeby instytucji finansującej,
  • renegocjacja obecnych umów, negocjacje z instytucjami finansowymi,
  • zebranie ofert, pomoc w wyborze najlepszej oferty.
 4. Pozyskiwanie finansowania i lokowanie nadwyżek –  bieżące i inwestycyjne

  • ocena obecnych umów z instytucjami finansowymi – zapisy, koszty
  • wybór optymalnej formy finansowania: kredyt, leasing, faktoring, finansowanie transakcji handlu zagranicznego
  • dotacje z UE, ZUSu, FP, MNiSW itp. – wybór Programu i Działania, napisanie i skompletowanie, złożenie wniosku, nadzór realizacyjny, rozliczenie i nadzór porealizacyjny,
  • biznes plan, projekcje finansowe, wnioskowanie na potrzeby instytucji finansującej,
  • renegocjacja obecnych umów, negocjowanie w imieniu klienta nowych umów,
  • zebranie ofert, ich porównanie i pomoc w wyborze najlepszej oferty.
 5. Przekształcenia, restrukturyzacja  i optymalizacja biznesu, w tym:

  • podział i łączenie biznesu
  • optymalizacja podatkowa
  • przekształcenia formy prowadzenia biznesu z działalności gospodarczej na spółki prawa handlowego, konstrukcja Sp. Z.O.O. i S.K. i inne
 6. Doradztwo biznesowe szczegółowe:

  • doradztwo prawne – świadczone przez doświadczanego Radcę Prawnego o bogatym doświadczeniu w spółkach handlowych
  • doradztwo podatkowe – świadczone przez licencjonowanych doradców podatkowych
  • doradztwo ekonomiczno-finansowe, audyty, zarządzanie ryzykiem, opiniowanie planów rozwojowych itp.
 7. Outsourcing prac analitycznych – raportowanie – sporządzanie okresowych analiz finansowych:

  • sprawozdawczość rachunkowości zarządczej
  • sprawozdawczość budżetowa, kontrola kosztów działalności
  • rozliczanie i wycena produkcji
 8. Doradztwo w procesie wyboru i wdrożenia systemów ERP – posiadamy doświadczenie we wdrożeniach różnych systemów kasy ERP, na różnych systemach informatycznych pracujemy świadcząc usługi dla naszych klientów

 

 

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!