language: PLlanguage: EN
Węzły FTTx typu Outdoor
Usługi Telekomunikacyjne   /   Węzły FTTx typu Outdoor

W danym zakresie oferujemy usługi

Oferujemy kompleksowe usługi implementacji i serwisu eksploatacyjnego wymienionych systemów. Posiadamy 7-letnie doświadczenie w implementacji i serwisie opisanych systemów wiodących producentów takich jak: Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, Siemens, NSN.

Węzły Outdoor - szafy uliczne coraz częściej zastępujące kosztowne węzły budynkowe. Wyposażone są we wszystkie niezbędne podsystemy (transmisja - DWDM, SDH; dostęp szerokopasmowy - DSLAM, obecnie IP DSLAM; dostęp wąskopasmowy abonencki; zdalne zarządzanie; zasilanie z podtrzymaniem; klimatyzacja itp.). Stanowią w pełni funkcjonalny węzeł telekomunikacyjny kategorii FTTx.

Postęp technologiczny w telekomunikacji (zarządzanie ruchem, miniaturyzacja) sprawił, że węzłów FTTx posiadają ważną zaletę nalezą do klasy bezobsługowych. Węzły takie mogą być z powodzeniem przeniesione do specjalnych terenowych szaf zewnętrznych (Oudoor) zarządzanych zdalnie.

W zakresie implementacji węzłów dostępowych Outdoor wykonujemy:

 • szczegółowe wizje lokalne (site survey), które wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień zarówno z właścicielem i/lub administratorem terenu, dokumentacja fotograficzna obiektu, miejsca montażu, tras kablowych, projekt wykonawczy,
 • wykonywanie nowych instalacji i rozbudów, które obejmują: dostawy i osadzenie fundamentów, wykonanie uziomu, montaż urządzeń, instalację modułów wewnętrznych, wykonanie dróg kablowych, konfigurację, uruchomienie systemów, integrację, niezbędne pomiary i testy, włączenie do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • -  instalacje telekomunikacyjne,
  - budowanie rurociągu kablowego
  -  wdmuchiwanie mikrorurki i kabla mikroświatłowodowego
  -   pomiary tłumienności OTDR,Dyspersja Chromatyczna i Polaryzacyjna 
 • wykonywanie projektów technicznych,
 • eksploatacyjne przeglądy i naprawy prewencyjne,
 • obsługa i usuwanie awarii.
Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!