language: PLlanguage: EN

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomiarach, testach, analizach łącz transmisyjnych.

Zrealizowaliśmy dotąd wiele projektów dla m.in. Lucent Technologies, Alcatel-Lucent, Siemens, NSN, Ericsson, Huawei, Netia, Nortel, TP itd.

Pomiar sygnałów transmisyjnych pozwala określić i zdiagnozować poprawność sygnałów przenoszących strumień danych pomiędzy urządzeniami końcowymi oraz ich parametry. Wszystkie niżej wymienione pomiary wykonujemy w oparciu o własne i wynajęte przyrządy pomiarowe, testery, analizatory. Pomiary i testowanie sygnałów transmisyjnych PDH/SDH dla przepływności od < 2Mb/s do 10Gb/s. Dla każdego rodzaju sieci telekomunikacyjnej wymagane są specjalizowane pomiary zależnie od celu i przedmiotu testowania.

Dla sieci PDH/SDH można przedstawić kilka typów, grup testów, sprawdzające poszczególne obszary funkcjonowania sieci, wśród których można wyróżnić:

 • testy poprawności odwzorowania sygnałów PDH w modułach transportowych SDH,
 • pomiary i testowanie sprawności wbudowanych alarmów programowych,
 • zasadnicze pomiary jakości sygnału czyli określenie stopy błędów (BER) sygnału transmisyjnego,
 • pomiary sprawności styków fizycznych, optycznych i elektrycznych sieci,
 • pomiary wartości fluktuacji fazy: szybkozmiennej (jitter) i wolnozmiennej (wander),
 • pomiary układów zegarowych i synchronizacji,
 • testowanie systemu zarządzania.

 

Przyrządy, którymi dysponujemy wyposażone w specjalizowane moduły pomiarowe pozwalają na wykonywanie szeregu testów i analiz niezbędnych do prawidłowej eksploatacji systemów PDH/SDH oraz prowadzenia prac w zakresie:

 • instalacji, wdrażania i utrzymania urządzeń teletransmisyjnych,
 • uruchamiania obwodów (łączy i usług) transmisji danych PDH i SDH,
 • monitorowania działania obwodów PDH i SDH,
 • analizowania problemów występujących w sieci transmisyjnej.

 

Używane przez nas analizatory PDH/SDH pozwalają m.in. na testowanie sygnałów STM-1, STM-4, STM-16, STM64 na interfejsach optycznych, testowanie sygnałów E1 (2M), E2 (8M), E3 (34M), STM-1 (140M) na interfejsach elektrycznych i analizę struktury sygnałów. Posiadamy również specjalizowane testery Acterna pozwalające na wykonywanie pomiarów o przepływnościach poniżej 2Mb/s na stykach V.35, X.21/V.11, RS232/V.24, RS449/V.36.

 

Pomiar transmisji Ethernet 10/100/1000 i 10GEth
Wzrastające zapotrzebowanie na dostarczanie i łączenie usług informatycznych spowodowało rozpowszechnienie standardu przesyłu specjalizowanego sygnału, jakim jest Ethernet. W miarę upowszechnienia się tego standardu, wzrostu jego prędkości oraz wdrożenie metod kontroli jego jakości (QoS) koniecznością stało się prowadzenie jego analizy i pomiaru. Wykorzystujemy do tego celu testery, analizatory które, oprócz możliwości pomiaru RFC 2544 umożliwiają również badanie BERT over IP, Smart Loopback, Ping, TraceRoute oraz podstawowe pomiary kablowe. Testery te zawierają komplet funkcji użytecznych przy instalacji , uruchamianiu i konserwacji sieci Ethernetowych:

Wzrastające zapotrzebowanie na dostarczanie i łączenie usług informatycznych spowodowało rozpowszechnienie standardu przesyłu specjalizowanego sygnału, jakim jest Ethernet. W miarę upowszechnienia się tego standardu, wzrostu jego prędkości oraz wdrożenie metod kontroli jego jakości (QoS) koniecznością stało się prowadzenie jego analizy i pomiaru. Wykorzystujemy do tego celu testery, analizatory które, oprócz możliwości pomiaru RFC 2544 umożliwiają również badanie BERT over IP, Smart Loopback, Ping, TraceRoute oraz podstawowe pomiary kablowe. Testery te zawierają komplet funkcji użytecznych przy instalacji , uruchamianiu i konserwacji sieci Ethernetowych:

 • definiowane przez użytkownika procedury testów RFC-2544,
 • pomiar bitowej stopy błędów (BERT) do warstwy 4,
 • podstawowe testy kabli Ethernetowych od Kategorii 3 do Kategorii 6e,
 • inteligentną, automatyczną analizę struktury sieci upraszczająca testu typu Loopback,
 • konfigurowalna VLAN z opcją Q-in-Q,
 • opcje: QoS, ToS i Diffserv,
 • sygnalizacja prawidłowości wyników (Pass/Faill) za pomocą diod LED.
 • Tester umożliwia pomiary o przepustowości:
 • interfejs elektryczny 10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s,
 • interfejs optyczny 100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s

 

Pomiary transmisji Fibre Channel 1x/2x/4x/10x
Kabel miedziany stanowi jeden z najczęściej stosowanych mediów transmisyjnych w telekomunikacji – sieci LAN/WAN, w telefonii analogowej, transmisji Ethernet, transmisji danych itp. Analizatory, którymi dysponujemy pozwalają określić możliwości wykorzystania linii miedzianej w technologii xDSL. Wykonujemy m.in. pomiary szumów, testy predykcji przepływności (ADSL, SHDSL, ADSL2 i ADSL2+), test niezrównoważenia linii, testy widmowej gęstości mocy oraz pomiar prądu w pętli abonenckiej. Kwalifikator ten jest niezastąpionym narzędziem w utrzymaniu i naprawach linii miedzianych.

 

 

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!