language: PLlanguage: EN

Wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami posiadamy duże doświadczenie w realizacji opisanych wyżej zadań. Wykonaliśmy dotąd projekty dla m.in. Netia, TP, Polkomtel

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji. Włókna światłowodowe, z których zbudowany jest światłowód klasyfikuje się według ich średnicy, tłumienności, dyspersji, zakresu zmian współczynnika załamania oraz liczby prowadzonych modów - promieni wiązki świetlnej. Z uwagi na możliwości transmisji światła o jednym lub wielu modach światłowody dzielimy na jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe umożliwiają przesłanie sygnału na znaczne odległości, przekraczające 100 km. Światłowody wielomodowe z uwagi na ponad dwukrotnie większe tłumienie sygnału optycznego, wykorzystywane są do przesyłu danych na małe odległości. W celu umożliwienia przesłania coraz większej ilości informacji w pojedynczym włóknie stosuje się obecnie metodę zwiększania „przepustowości światłowodu” polegającą na przesyle wielu „promieni o różnych kolorach światła” (długościach fali) wykorzystując włókno jednomodowe. Technologię tą nazywamy zwielokrotnieniem falowym WDM.

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak:

 • sieci transkontynentalne,
 • sieci rozległe i lokalne,
 • sieci międzyuczelniane,
 • sieci przemysłowe,
 • dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,
 • łącza danych,
 • usługi abonenckie,
 • telewizja kablowa,
 • zdalna kontrola i ostrzeganie,
 • transmisja multimediów

W powyższych obszarach oferujemy usługi takie jak:

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • eksploatacja istniejących linii światłowodowych doziemnych i napowietrznych (na liniach elektro-energetycznych),
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • okresowe przeglądy (serwis) stanu technicznego linii światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • pneumatyczne wdmuchiwanie kabli światłowo-dowych do kanalizacji teletechnicznej za pomocą nowoczesnego urządzenia.

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej.
Nasze zespoły światłowodowe wyposażone w profesjonalny sprzęt są przygotowane do wykonywania zadań związanych z usługami budowy i eksploatacji sieci.

 

Pomiary wykonywane przez TeleCompGROUP SP. z o.o.  związane z sieciami telekomunikacyjnymi to:

Pomiary optyczne:

 • mocy optycznej (OLT)
 • reflektometryczne (OTDR)
 • dyspersji chromatycznej (CD)
 • dyspersji polaryzacyjnej (PMD)

Pomiary sygnałów transmisyjnych – jakości strumieni danych oraz właściwości protokołu komunikacyjnego

Pomiary okablowania LAN i infrastruktury towarzyszącej.

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!