language: PLlanguage: EN

Korzystamy z produktów powszechnie uznanych dostawców, takich jak: Benning, LEGRAND, SCHRACK, HAGER, MOELLER, SCHNEIDER Electrics, Siemens, ABB, APC, Telzas, Eltek, EATON, GE Electrics.

Instalacje elektryczne to zespół urządzeń elektroenergetycznych (przewody, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, bezpieczniki, aparatura pomiarowa itp.), przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci publicznej do poszczególnych odbiorników (gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych lub przyłączonych na stałe urządzeń pobierających energię elektryczną).

Oferujemy swoim klientom budowę, eksploatację, pomiary i serwis eksploatacyjny:

  • przyłączy energetycznych
  • wewnętrznych linii zasilających (WLZ) napięcia podstawowego i gwarantowanego
  • podsystemy podtrzymania zasilania (baterie, UPS, agregaty)
  • wewnętrznych obwodów odbiorczych
  • instalacji oświetleniowych
  • rozdzielni i tablic dystrybucyjnych

 

 

Zadaj nam pytanie ofertowe

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!